رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۸

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۸
۰۴ آبان ۱۳۹۵

بقایی در یکی از آبادی‌های مازندران به خانه روحانی محل می‌رود. صاحبخانه و همسرش وقتی می‌فهمند او بهائیست وحشت کرده، می‌خواهند بیرونش کنند. اما بقایی اصرار می‌کند به حرف‌هایش گوش دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه