رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۵

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۵
۱۳ مهر ۱۳۹۵

بقایی پس از بهائی شدن آبادی به آبادی پیاده سفر می‌کرد تا خبر ظهور آئین بهائی را به گوش مردم برساند اما مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه