رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۷

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۷
۲۷ مهر ۱۳۹۵

این برنامه، مناظره بقایی با یک روحانی که از سایر روحانیون محل دانشمندتر بود، در حضور صد نفر از اهالی که مسلح هم بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه