رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۱

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۱
۰۲ آذر ۱۳۹۵

اقدامات بقایی بالاخره بروز مشکلاتی از جانب مخالفان امر برای او شد. او را به بهانه شکار به جنگل بردند تا جانش را بگیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه