رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۰

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۰
۲۵ آبان ۱۳۹۵

پس از بازگشت از سفرهای تبلیغی، گرفتار رماتیسم سخت شد و امیدی به زنده ماندنش نبود. او آرزو می‌کرد بهتر شود تا بتواند به خدماتش ادامه دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه