رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱
۱۶ شهریور ۱۳۹۵

بقائی، روضه‌خوان جوانی بود که یک مجتهد او را تحریک کرد که یک بهائی را بکشد، و او هنگامی که می‌خواست ماموریتش را انجام دهد متوجه رازی بزرگ شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه