رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۴

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۴
۲۳ آذر ۱۳۹۵

بقایی که سال‌ها با از خودگذشتگی در معرفی آئین بهائی کوشیده بود، مورد ظلم‌های فراوان واقع شد؛ حتی در این راه فرزندش را از دست داد، ولی همچنان در خدماتش استوار بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه