رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۳

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۳
۳۰ شهریور ۱۳۹۵

بقایی هر چه درباره آثار بهائی دقت می‌کرد، دلایل حقانیت آیین بهائی را محکم می‌دید. ولی قلبا راضی به اعتراف به این حقیقت نمیشد، تا اینکه یکی دیگر از آثار حضرت بهاءالله را زیارت کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه