رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۶

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۶
۲۰ مهر ۱۳۹۵

بقایی پس از بهائی شدن سفر می‌کرد تا مردم را از ظهور آیین بهائی باخبر کند. مردم هم می‌گفتند با علمای محلمان صحبت کنید. در یکی از این مجالس حدود صد نفر با اسلحه آمده بودند و او تنها …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه