آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۴

Program Picture

پرواز

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۴
۱۷ اسفند ۱۳۹۵

جذّاب، خدماتش مورد رضایت حضرت بهاءالله واقع میشد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه