محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۷

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۷
۲۴ آذر ۱۳۹۸

بهزاد: البته مطالب درسی به اقلیت‌های قومی اشاره دارن و وجود بعضی از اقلیت‌های دینی مثل مسیحیان، زرتشتیان و یهودی‌ها رو به رسمیت می‌شناسن و بهشون اجازه استفاده از آموزش دینی خاص خودشون رو میدن، اما این پذیرش به معنای وجود یک نگرش کثرت‌گرا در رابطه با هویت‌های گوناگون مذهبی و فرهنگی و قومی و اجتماعی نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه