کاوشی‌ در‌ تعصب

کاوشی‌ در‌ تعصب

در این برنامه تهمینه و بهزاد در قالب گفتگوی دو نفره به بررسی و تحلیل انواع تعصب و عوارض آن در جهان و به خصوص در ایران می‌پردازند.

در این برنامه تهمینه و بهزاد در قالب گفتگوی دو نفره به بررسی و تحلیل انواع تعصب و عوارض آن در جهان و به خصوص در ایران می‌پردازند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه