آموزش بردباری به کودکان – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

آموزش بردباری به کودکان – بخش ۲
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهزاد: قبل از هر آموزشی باید خودمون به اون چه که میگیم معتقد باشیم و عمل بکنیم. چون بچه‌ها بیشتر از رفتارهایی که می‌بینن درس میگیرن تا از نصیحت‌هایی که میشنون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه