آموزش بردباری به کودکان – بخش ۳

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

آموزش بردباری به کودکان – بخش ۳
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهزاد: باید به بچه‌هامون فرصت‌هایی برای بازی و همکاری و سایر تعاملات اجتماعی با دیگران بدیم و عملا بهشون نشون بدیم که هر کسی چیزی برای ارایه کردن داره که به جای خودش ارزشمند و برای کل جامعه مفیده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه