دیدگاه‌های آیین بهائی – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

دیدگاه‌های آیین بهائی – بخش ۱
۰۴ خرداد ۱۳۹۹

ندا: از نظر دیانت بهائی، ریشه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی جهان امروز رو باید در تعصب جستجو کرد، یعنی همون حب و بغض‌های کورکورانه و بی‌دلیل که باعث پیش‌داوری میشن و ما رو از حقیقت و همچنین از هم دیگه دور میکنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه