Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

ما و دیگران
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

شیما: مهم‌ترین نکته به نظر من اینه که حذف دیگری، یعنی کسانی که ما اونا رو دیگران و غیر خودی تصور می‌کنیم و نپذیرفتن و نفهمیدن و ندیدن اونا در واقع ندیدن و نشاختن خوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه