جلوگیری از شکل‌گیری تعصب در کودکان

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

جلوگیری از شکل‌گیری تعصب در کودکان
۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ندا: بازی‌های گروهی کمک میکنن که بچه‌ها با ضوابط و مقررات گروهی آشنا بشن.
بهزاد: و همین طور با ضوابط و مقررات زندگی اجتماعی. این بازی‌ها باعث میشن که بچه‌ها با عقاید دیگران هم آشنا بشن و تعامل سالم اجتماعی رو تمرین کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه