محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۶

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۶
۱۷ آذر ۱۳۹۸

بهزاد: اما همین کتاب‌های درسی دنیا رو از منظر یک پروژه سیاسی – مذهبی نگاه میکنن و اون رو از این منظر تفسیر میکنن باعث شده که هم در برخورد با تاریخ، شهروندان و جامعه ایران و هم در رابطه با سایر کشورهای جهان دچار نوعی خود محوربینی و یک جانبه‌نگری بشن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه