محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۳

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۳
۲۶ آبان ۱۳۹۸

شیما: در جمع‌بندی تحلیل خودمون می‌تونیم بگیم زن در کتاب‌های درسی ما حضوری خجولانه و کمرنگ داره و برتری و فرادستی مرد و نظام مردسالارانه رو به خوبی پذیرفته و حتی ترویج میکنه.
بهزاد: از طرف دیگه کتاب‌های درسی از به رسمیت شناختن فردیت مستقل زن در جامعه امتناع میکنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه