محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۲
۱۹ آبان ۱۳۹۸

بهزاد: یکی از چیزهایی که موضع کتاب‌های درسی رو نسبت به زنان نشون میده نحوه و میزان حضور اونها در تصاویر کتاب‌های درسیه.
شیما: دیدیم که زنان فقط در ۳۷ درصد کتاب‌های درسی حضور دارن و فقط در ۱۸ درصد تصاویر هر دو جنس دیده میشن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه