محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۱
۱۲ آبان ۱۳۹۸

شیما: متأسفانه نظام آموزشی ما سعی میکنه بچه‌ها رو هم با تفکرات تبعیض آمیز موجود تربیت کنه و حتی این تعصبات و تبعیضات تفرقه‌افکن و ظالمانه رو توجیه کنه و در ذهنشون جا بندازه.
بهزاد: به همین دلیل فکر می‌کنم لازمه که با دقت و توجه بیشتری محتوای کتاب‌های درسی رو از نظر تعصب و تبعیض بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه