محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۵

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۵
۱۰ آذر ۱۳۹۸

بهزاد: در متون کتاب‌های درسی از دیانت بهائی به عنوان یه دیانت ساختگی نام برده شده و بهائی‌ها متهم شدن که آلت دست قدرت‌های بزرگ خارجی هستن.
شیما: در کتاب تاریخ سوم راهنمایی تحت عنوان فرقه دروغینی که برای به هم زدن وحدت مسلمان‌ها مورد حمایت دولت‌های روس و انگلیس واقع شده به این دیانت و پیروان اون حمله شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه