محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۴

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۴
۰۳ آذر ۱۳۹۸

بهزاد: در کتاب‌های درسی حرف از ضرورت اتحاد شیعه و سنی و نبودن اختلافات این دوتاست، اما این حرف‌ها در حد تعارف باقی میمونن و عملا همه مسائل تاریخی و اجتماعی و دینی از دیدگاه سنت‌ها و اعتقادات شیعه مطرح میشن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه