برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۱
۰۸ دی ۱۳۹۸

بهزاد: این که حقوق اقلیت‌ها باید رعایت بشه و تعصب و تبعیضی بر علیه اون‌ها وجود نداشته باشه. یکی از اهداف سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشره.
شیما: این سازمان‌ها سعی میکنن راه‌هایی برای همزیستی مسالمت آمیز گروه‌های مختلف و برای حفظ حقوق اقلیت‌ها پیدا کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه