میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۴

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۴
۰۳ آذر ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی که در مصر با نقشه‌های قنسول ایران اسیر و محبوس شده بود، با کند و زنجیر به سودان تبعید شد. شرایط ابتدا بسیار سخت بود ولی به تدریج مسئولین متوجه بی‌گناهی آنها شدند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه