میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۸ و آخر

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۸ و آخر
۰۱ دی ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی پس از درگذشت حضرت بهاءالله و مشخص شدن این که مرکز توجه بهائیان چه شخصی هستند، تا آخر حیات برای اتحاد جامعه بهائیان تلاش کرد و اواخر عمر با اجازه حضرت عبدالبهاء در اراضی مقدسه ساکن شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه