میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۶

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۶
۱۷ آذر ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی که در سودان تبعید بود پس از ۱۳ سال حکم آزادی‌اش را گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه