میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۱
۱۲ آبان ۱۳۹۴

بخش اوّل از شرح احوال حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی. حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی از پیروان مکتب شیخیه بود که به دیانت بابی مومن شد و بلافاصله قیام به تبلیغ کرد. پس از آنکه حضرت بهاءالله مقام آسمانی خویش را اعلان فرمودند، بهائی شد و به خدمت قیام کرد تا آنکه او را مامور به تبلیغ در مصر فرمودند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه