کیمیاگر: ۲. اوریم و تمیم

Program Picture

داستان‌هایی برای نوجوانان

کیمیاگر: ۲. اوریم و تمیم
۱۵ آبان ۱۴۰۲

از این که به خاطر یه خواب، کل زندگی و دارایی چندساله‌اش رو به باد داده از دست خودش عصبانیه؛ با خدا هم درگیره که چرا گذاشته این اتفاق برای یه جوون شُسته رُفته مثل خودش بیفته. اما زندگی حتی در تاریک‌ترین لحظات، نامهربون نیست چون دعای خیر همراه سانتیاگوئه؛ در واقع این واقعیت رو «اوریم» و «تمیم» بهش نشون می‌دن. برای همین با یه دل روشن به راه می‌افته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه