Program Picture

گفتگو در قرنطینه

مدیریت پول
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

این بار گفتگوی نوه و پدربزگ درباره این است که چه اتفاقی می‌افتد که در بحران‌های طبیعی مثلا بیماری کرونا، کشورها در تامین معاش مردم اظهار ناتوانی می‌کنند با اینکه از مشکلات مردم کاملا باخبرند. صداقت و راست‌گویی در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه