Program Picture

گفتگو در قرنطینه

سیاست الهی
۰۱ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه پدربزرگ به نوه توضیح می‌دهد که ما بهائیان، روش و منشمان بر اساس کلام الهی است و در امور سیاسی آنطور که حضرت باب و حضرت بهاءالله رفتار کردند رفتار می‌کنیم. برای نمونه مثالی از تصمیم حضرت باب در این مورد بیان می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه