Program Picture

گفتگو در قرنطینه

دنیا را اصلاح کنیم
۱۳ دی ۱۳۹۹

مهم‌ترین قسمت گفتگوی پدربزرگ با نوه‌اش مساله دموکراسی است که البته این شیوه حکومتی، دل‌خواه همه آزادی‌خواهان و روشن‌فکران دنیاست. اما آیا این روش نقائصی ندارد؟ آیا در حال حاضر کاندیداتوری و تبلیغات؛ آسیبی به دموکراسی نمی‌زند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه