قسمت ۹۴ – نقشى نو: نفوذ در وجدان بشرى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۴ – نقشى نو: نفوذ در وجدان بشرى
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در برنامه‌های قبلی گفتیم که هم به خاطر نفوذ خاصی که در سخن پیامبر الهی هست و هم به خاطر زبان خاصی که پیامبران برای بیان اندیشه‌ها از آن استفاده برده‌اند، ادیان توان آن را دارند که اندیشه‌هاى عالى را در دل بخش وسیعى از مردمان رسوخ بدهند. در این گفتار، گفتگویى خواهیم داشت پیرامون مفهوم وجدان و این که چگونه ادیان کوشیده‌اند در تشکیل محتواى وجدان بشرى نقشى ایفا بکنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه