اکسیر معرفت

program picture

اکسیر معرفت

در بُن هر كنشِ تاثيرگذارِ اجتماعى يك آگاهى و بينش عميق نشسته است. در اين برنامه تلاشى خواهيم داشت براى جستجوى چشم اندازهايى در كتاب ايقان در راه دستيابى به بينش عميق‌ترى نسبت به راه‌هاى امكان برقرارى ديالوگى معنادار ميان فرهنگ‌هاى مختلف. و هم در سطح فردى كوششى خواهد بود براى پديد آوردن سازشى ميان زندگانى در دوران مدرن با باور به نقش موثر دين در پيش بردن تاريخ بشرى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه