قسمت ۱ – سید محمد، خال اکبر

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱ – سید محمد، خال اکبر
۱۴ تیر ۱۴۰۰

از میان سه دایی حضرت باب، دایی وسطی جان را بر سر ایمان به ظهور ایشان فدا کرده بود. بزرگ‌ترین دایی ایشان که چندین سال پیش از اظهار امر حضرت باب با ایشان مشغول به کار بود مسیر پرفراز و نشیب‌تری در پیش رو داشت. برای لمس کردن بهتر جو نزول کتاب ایقان، سری خواهیم زد به این فراز و نشیب‌ها در نگاهی که خال اکبر بزرگ‌ترین دایی حضرت باب نسبت به خواهرزاده خود داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه