قسمت ۹ – انصافى در حق علما

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹ – انصافى در حق علما
۰۸ شهریور ۱۴۰۰

بر عکس تصویر باژگونه علما در این چند قرن اخیر تاریخ ایران، کسان بسیارى در طول تاریخ که امروز در دل ایرانیان جاى خاصى دارند خود در شمار علما بودند. بهاء ولد، پدر مولانا «سلطان العلماء» بود، و خود مولانا نیز بر منبر مسجد سخن می‌گفت. غزالى که از منابع مهم مولاناست از بزرگترین علما بود. این گفتار در جستجوى راهى است تا در عین حال که نقش راستین علما وارسى می‌شود، شرط انصاف هم در حقشان مراعات گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه