قسمت ۲ – جوّ نزول کتاب ایقان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲ – جوّ نزول کتاب ایقان
۲۱ تیر ۱۴۰۰

پیشتر رفتار خال اکبر، بزرگ‌ترین دایی حضرت باب را در سال‌های آغازین ظهور حضرت باب وارسی کردیم. برای لمس بهتر جوّ نزول کتاب ایقان، صحبت‌ها و گفتگوهای او با برخی بهائیان در همان دوران نزدیک به نزول کتاب ایقان را پی می‌گیریم و با خال اکبر تا روزهای تشرفش به حضور حضرت بهاءالله همراه می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه