قسمت ۹۰ – نقشى نو: سیر و پیاز

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۰ – نقشى نو: سیر و پیاز
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

نحوه مواجهه با خشونت، آن گونه که نه پذیرشی منفعلانه باشد و نه بازتولید این خشونت، الگویی بوده که در رفتارهای بهائیان در نسل‌های بعد نیز به ظهور و بروز رسیده. در این گفتار، هم نمونه‌ای از همین الگو در دوران بعد از انقلاب سال ۵٧ را نقل می‌کنیم و هم گفتگویی خواهیم داشت پیرامون اشاره‌ای که در کتاب ایقان به چنین الگویى می‌توان سراغ گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه