قسمت ۹۱ – نقشى نو: ریسمان‌هاى جنبنده

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۱ – نقشى نو: ریسمان‌هاى جنبنده
۲۱ فروردین ۱۴۰۲

ظهور الهى، هم داراى جنبه‌اى از علم و بینش نو است و هم جنبه‌اى از قدرت و نفوذ که در کلام الهى نهفته هست. چه بسا کسانى جنبه‌ الهى ظهور یک پیامبر را نپذیرند اما بینش‌هاى عالى او را پذیرفته باشند. از آن سو، چه بسیار در تاریخ پیش آمده که با سوء استفاده از نفوذ و قدرت نهفته در دین، دیدگاهى کژ و نامتعادل به صرف آن که به نام دین و پیامبر الهى بیان شده در میان مردمان نفوذ داده شده و دنباله رو پیدا کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه