قسمت ۹۶ – نقشى نو: سوختن و افروختن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۹۶ – نقشى نو: سوختن و افروختن
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیانت الهى این نقش را داشت که اندیشه‌هاى عالى را در جان بخش وسیعى از مردمان نفوذ بدهد. اما در مقایسه با سایر گوشه‌هاى حیات بشرى هم‌چون علم یا فلسفه، دیانت الهى این ویژگى را نیز داشته که تمام وجود افراد باورمند را با آن اصول عالى درگیر سازد، طورى که از جان و مال و همه متعلقات خود بگذرند تا آن اندیشه‌ها را در جهان محقق نمایند. برابرى حقوق زن و مرد یا رفع تبعیض نژادى، همگى مستلزم چنین از جان گذشتن‌هایى می‌باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه