قسمت ۸۷ – نقشى نو: شهر عشق

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۷ – نقشى نو: شهر عشق
۲۲ اسفند ۱۴۰۱

حضرت باب قدم‌های بزرگى در راه تربیت بابیان و مهار خشونت در دل و ذهن آنها برداشت، اما نهایتا این ظهور حضرت بهاءالله بود که توانست آخرین بقایاى حس انتقام‌جویى را از دل بابیانى که به آن حضرت ایمان آوردند محو کند، و جامعه‌ بهائى را بر اساس الگوى کاملا متفاوتى در مواجهه با خشونت پدید بیاورد. این گفتار آغاز صحبتى خواهد بود پیرامون انعکاس این الگوى رفتارى در یک نمونه‌ تاریخى در دوران خود حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه