قسمت ۷۹ – نقشى نو: خلق و خویى از جنس بهشت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۹ – نقشى نو: خلق و خویى از جنس بهشت
۲۶ دی ۱۴۰۱

جدای از تغییری که در ساختار سیاسی عالم در راستای نزدیک‌‌تر کردن جهان به آرمان صلح و یگانگی ضروری به نظر می‌رسد، الگوهای رفتاری جدیدی هم از مردمان این برهه از تاریخ زندگانی بشر انتظار می‌رود تا جهان بشری را وارد آن بهشت یا ملکوتی بکنند که متون مقدس ادیان به آن وعده‌ها داده بودند. در این گفتار چند کلمه‌ای پیرامون این الگوها سخن خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه