قسمت ۸۹ – نقشى نو: الگوى نیکو

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۹ – نقشى نو: الگوى نیکو
۰۷ فروردین ۱۴۰۲

اگر بنا باشد در پاسخ خشونت، همان رفتار خشونت‌آمیز را بازتولید کنیم کمکى به پایان بخشیدن به این چرخه‌ نامبارک نکرده‌ایم. پذیرش منفعلانه‌ خشونت نیز تداوم آن را تضمین خواهد نمود. در این میان الگویى که حضرت بهاءالله به دست داده‌اند در رفتار جامعه‌ بهائى در طول تاریخ به ظهور و بروز رسیده است. در این گفتار هم داستان قتل حاجى محمدرضا را به آخر می‌رسانیم، هم به گوشه‌هاى دیگرى از رفتار جامعه‌ بهائى در برخورد با خشونت اشاره خواهیم داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه