قسمت ۸۸ – نقشى نو: تشکیل دادگاه

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۸ – نقشى نو: تشکیل دادگاه
۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشتر اشاره شد به تلاش‌هاى چند ده ساله حضرت بهاءالله براى آن که در نحوه برخورد بهائیان با خشونت تغییر و تحولى بنیادین پدید بیاورند. رفتارى که بهائیان در داستان قتل حاجى محمدرضا از بهائیان شهر عشق آباد پیش گرفتند نمونه‌اى بود که خود حضرت بهاءالله بارها آن را الگوى نیکوى رفتار براى همه بهائیان به حساب آوردند. در این گفتار با پرداختن به دادگاهى که پس از دادخواهى تشکیل شده بود داستان را پى می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه