قسمت ۸۶ – نقشى نو: تمایز با جامعه بابى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۶ – نقشى نو: تمایز با جامعه بابى
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ویژگى برجسته سخن پروردگار نفوذ و خلاقیتى است که در آن نهفته است. اگر کلام حضرت باب قادر بر آن بود تا شمشیر بابیان را از آغاز هرگونه تعرضى باز نگاه دارد، خلاقیت کلام حضرت بهاءالله توانست جامعه‌اى را پرورش دهد که براى همیشه شمشیرها را در نیام نگاه داشته، راه‌هاى کارآمد دیگرى را براى مواجهه با خشونت جایگزین نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه