قسمت ۸۵ – نقشى نو: خلق جدید

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۸۵ – نقشى نو: خلق جدید
۰۸ اسفند ۱۴۰۱

درست است که حضرت بهاءالله در آثار بعدترشان احکامى صادر نمودند و نیز این که در الواح خود تعالیمى را گنجاندند که بتواند خشونت را مهار کند، منتهی بنیاد تزلزل‌ناپذیر این تعالیم، همان معرفت و هشیارى است که در کتاب ایقان اساس آن را بنیان نهاده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه