قسمت ۱۳۴ – نقشى نو: آفتاب و ابر

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۳۴ – نقشى نو: آفتاب و ابر
۲۳ بهمن ۱۴۰۲

بر این نکته تاکید کردیم که براى آن که اختیار انسان بتواند معنا پیدا بکند نیاز هست گزینه‌هاى گوناگونى پیش روى او باشد که بشود آن‌ها را نیز منطقا لحاظ نمود. یعنى حقیقت آن‌گونه‌اى آشکار و پدیدار نباشد که عقل سلیم هیچ گزینه‌اى جز آن را نتواند لحاظ بکند. در این گفتار از مضامین کتاب ایقان بهره می‌بریم تا از همین الگو براى فهم برخى مطالب دشوار معرفتى، کمک بگیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه