قسمت ۱۳۳ – نقشى نو: ایمان و خرد

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۳۳ – نقشى نو: ایمان و خرد
۱۶ بهمن ۱۴۰۲

در خصوص نسبت میان ایمان و منطق یا ایمان و عقل، گفتگو بسیار بوده است. یک دو عبارت در کتاب ایقان هست که می‌تواند بر این بحث پرتویى بیفکند و ارتباط این دو را یک قدرى آشکارتر سازد. از آن جا که معنادار بودن ایمان یک فرد وابسته و مشروط به اختیار انسان است، در ادامه صحبت پیرامون اختیار در این گفتار کوششى بسیار مقدماتى خواهیم داشت براى فهم ارتباط میان ایمان و خرد. مفهوم همین عبارت در کتاب ایقان، اساسى خواهد بود براى گفتارهاى بعدى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه