قسمت ۱۳۲ – نقشی نو: رنج حیوانات

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۳۲ – نقشی نو: رنج حیوانات
۰۹ بهمن ۱۴۰۲

رنجى که می‌کشیم به خاطر آن است که معنایى براى آن درد نیافته‌ایم. دین باوران، معنایى براى رنج انسان قائل می‌شوند بر مبناى اختیار انسان و نیز پرورش فضیلت‌هاى اخلاقى در او، اما هیچ‌یک از این دو معنا براى رنجى که حیوانات می‌کشند صدق نمی‌کند. حیواناتى که به حکم طبیعت طعمه آن جانوران دیگر می‌شوند و هم همه حیوانات که در حادثه‌هاى طبیعى چون آتش‌سوزى در جنگل‌ها پس از تحمل زجر هلاک می‌شوند. این گفتار بحثى خواهد بود پیرامون پاسخ‌های دین باوران به رنج حیوانات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه