قسمت ۱۲۸ – نقشى نو: طبیعت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۸ – نقشى نو: طبیعت
۱۱ دی ۱۴۰۲

هر چند مفهوم بسیار غریبى بود اما در قرن نوزدهم در ریاضیات، بحث فنى به میان آمد پیرامون مجموعه‌هاى بی‌نهایت و اثبات این که چه بسا یک بی‌نهایت از آن بی‌نهایت دیگر بزرگ‌تر باشد. در متون آثار بهائی هم می‌توان نشانى دید از این که در بطن بی‌نهایت این جهان هستى، بی‌نهایت بزرگ‌ترى هست و هم فراتر از آن و نیز فراتر از آن دیگرى. خداناباوران شاید بتوانند آن برترین بی‌نهایت را منکر بشوند، اما هرگز توان انکار آن بی‌نهایتى را نخواهند داشت که ما «نقطه» نام گذاشته‌ایم و «حقیقت وجود» است. انیشتین هم به وضوح سخن از آن می‌گفت که از وجود و حضور دست‌کم چنین مفهومى از خدا نمی‌توان غفلت نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه